Bakit nananawagan ang mga estudyante ng refund sa matrikula?

 

Tuesday, November 14, 2006

Ipinatupad ng Commission on Higher Education ang bago nitong iskema para diumano sa tuition deregulation sa pamamagitan ng CHED Memorandum Order 14 (CHED Memo 14) na pinayagan ang mga eskwelahan na magtaas ng matrikula ng walang kaukulang konsultasyon sa mga estudyante, magulang, mga guro at iba pang mga maapektuhan nito.

Ayon sa CHED Memo 14, anumang panukalang pagtaas ay hindi na kailangan pang ikonsulta kung mas mababa ito sa kasalukuyang tantos ng implasyon (inflation rate, o 7.6 porsyento).


Samantala dahil sa paggigiit ng ating pagsusuri at panawagan sa Kongreso hinggil sa CHED Memo 14, idineklarang iligal ng Commission on Higher Education and Technical Education (CTHE) ng Kongreso ang CHED Memo 14 dahil nilalabag nito ang Republic Act 6728 na nagsasaad na, ““In any proposed increase in the rate of tuition fee, there shall be appropriate consultations conducted by the school administration with the duly organized parents and teachers associations and faculty associations with respect to secondary schools, and with student governments or councils, alumni and faculty associations with respect to colleges.” (Section 10)

Sa aktwal, mayroon nang mga eskwelahang napilitang magrefund ng ilang bahagi ng tuition katulad sa GAUF at UE. Nagpapatunay ito sa katumpakan ng ating mga panawagan at nagpapakita sa mas marami pang tagumpay na maaari nating kamtin.

Mahigit 400 eskwelahan at pamantasan ang nagtaas ng matrikula sa bisa ng CHED Memo 14 ngayong taon. Ang mga pagtaas na ito ay iligal at dapat lamang na ibalik sa mga estudyante.

Magkano ang dapat i-refund sa mga estudyante?

Anumang pagtaas mula sa singil sa matrikula noong nakaraang taon ay dapat isauli ng buo sa mga estudyante.

Sa kaso, halimbawa, ng University of the East-Recto, pumayag ang administrasyon na ibalik ang ibinayad ng mga estudyante na humigit sa inflation rate. Bagamat inisyal na tagumpay ito para sa mga estudyante, nararapat lamang na igiit pa rin ang ‘full refund’ ng lahat ng dagdag-singil sa matrikula dahil anumang pagtaas ay ginagabayan at nasa ilalim ng bisa ng iligal na CHED Memo 14. Kung gayon, maging ang mga eskwelahang naningil ng mas mababa sa inflation rate ay dapat mag-refund.

Sa kabuuang bilang ng mga eskwelahang nagtaas ng matrikula para sa taong ito, lagpas sa kalahati ang naningil na mas mataas sa inflation rate.

Posible pa ba ang refund kahit na nasa kalagitnaan na ng taon?

Oo. Dapat lamang igiit ng mga estudyante ang refund anumang petsa ngayong taon. Ngayong darating na ikalawang semestre, maaaring magbaba ng singil ang mga eskwelahan ayon sa halagang dapat isauli sa mga estudyante.

Ang lahat ng ito ay magiging possible lamang kung maugong ang kampanyang refund sa mga eskwelahan.

Paano magigiit sa mga eskwelahan na magpatupad ng tuition refund?

Kailangang mag-isyu ng panibagong memorandum ang CHED sa mga eskwelahang nagtaas ng matrikula ayon sa iligal na CHED Memo 14 na mag-refund. Sa kasalukyan, tanging memorandum pa lang para sa pag-refund ng mga eskwelahang nagtaas ng matrikula ng mas mataas sa inflation rate ang inilalabas ng CHED.

Sa kabila nito, mas mahalaga ang paggigiit ng mga estudyante sa kanilang karapatan sa tuition refund. Maaaring magpalaganap ng mga petition letter at reklamo sa CHED. Maaari ring maglunsad ng mga dialogue at iba pang lobbying effort sa mga administrasyon ng mga eskwelahan.

Higit sa lahat, kailangang mailantad sa mas malawak na bilang ng mga estudyante ang iligal na CHED Memo 14. Tanging sa sama-samang pagkilos ng mga estudyante sa pinakamaraming bilang ng paaralan sa buong bansa maggigiit ang tuition refund sa lalong madaling panahon. Iyon din ang paraan upang umalingawngaw ang ating sigaw sa pamahalaan na ihinto ang patakaran nitong deregulasyon ng edukasyon sa bansa. ###